Svěřenský fond je souborem majetku, který se do tohoto fondu vyčleňuje. Jaká má specifika a výhody?

Co je svěřenský fond

Podstatou svěřenského fondu, v anglosaských zemích nazvaného trust, je vyčlenění majetku z majetku zakladatele. Účel tohoto vyčlenění může být soukromý či veřejně prospěšný. Majetek nemá právní subjektivitu a dostává status anonymity a funguje samostatně. Takto vymezený majetek slouží zvláštnímu účelu.

Fondy tedy slouží jako způsob správy majetku, především toho rodinného. A jejich obliba v posledních letech vzrůstá v mnoha českých domácnostech. Jejich počet už v tuzemsku dosahuje zhruba 1 300.

Obsah obrázku text, noviny

Popis byl vytvořen automaticky

Založení svěřenského fondu

Pro založení je primárně nutné rozhodnutí zakladatele o založení svěřenského fondu. To má podobu notářského zápisu. Do statutu, který má rovněž podobu notářského zápisu, se pak vnášejí veškeré náležitosti fondu.

Zakladatel se tímto rozhodnutím vzdává možnosti přímé kontroly majetku a svěřuje jej správci. Správcem majetku může být prakticky kdokoli, běžně se jím stává rodinný příslušník, využívá se však i služeb profesionální firmy.

Správce obhospodařuje fond ve prospěch obmyšlené osoby. Třetí osobou, která v tomto uspořádání figuruje, je tedy tzv. beneficient, který čerpá výhody, jež mu z fondu vyplývají. Do smlouvy se pak zakotvuje i výše benefitu. Splatná je měsíčně či ročně.

V praxi může navíc nastat případ, kdy se fond nezakládá smlouvou, ale závětí. Ve fondu může být vložen také obchodní závod. Fond může posloužit například jako způsob, jak předat v rámci rodiny podnikání do další generace.

Svěřenské fondy v rejstříku 

Evidování svěřenských fondů bylo v roce 2008 stanoveno jako povinné. Evidence začala oficiálně fungovat v lednu. Jejím účelem je prolomit původní anonymitu, která byla zaručena jak osobě zakladatele, tak i beneficienta.

Obsah obrázku interiér, vsedě, stůl, dort

Popis byl vytvořen automaticky

Veřejnosti jsou proto přístupné základní informace o fondu, tedy datum vzniku a zápisu do evidence, označení fondu, soudní příslušnost a popis jeho účelu, počet správců a způsob jejich jednání.

Výhody svěřenského fondu

Svěřenský fond může poskytnout především vysoce účinnou ochranu majetku. Typickým příkladem může být rodinný dům, který by v rámci dědictví mohl přepadnout do vlastnictví potomků zakladatele.

Pokud chce dotyčný původní vlastník bránit tomu, aby rodinný majetek například skončil v exekuci, má takto unikátní možnost. Podobně lze takto majetek zabezpečit před tím, aby propadl státu. Dosavadní majitel jej prostřednictvím fondu může nasměrovat ke zcela jinému využití.

Zásadní výhodu, jíž byla anonymita, zčásti setřela právě veřejná evidence. Stále však platí, že díky fondu si zakladatel může snížit daňový základ, což ve výsledku znamená i nižší odvody. Více informací najdete na stránkách parkerhill.cz.

Předchozí článekHlavní rozdíly mezi novostavbou a rekonstrukcí
Další článekVyplatí se zaměstnávat cizince na černo?